за фрагмент

ЗА СДРУЖЕНИЕТО
Сдружение „Фрагмент“ е неправителствена организация, създадена с цел да подпомага качественото и устойчиво развитие на градската среда – в нейната цялост или по отношение на нейни отделни фрагменти, и да улеснява участието на гражданското общество в изготвянето и реализирането на местни, регионални и национални политики, свързани с развитието на градската среда. Основна предпоставка за постигането на горните цели и следователно основна дейност на “Фрагмент” е създаването, популяризирането и прилагането на механизми за взаимодействие, касаещи развитието на градската среда и прилежащите ѝ територии, базирани на интер- и транс-дисциплинарни методи за анализ и взимане на решения.

Основатели на сдружението са Кирил Кузманов-художник, Любомир Драганов-психолог и режисьор, Милена Фетваджиева-архитект, Ивайло Хлебаров-магистър околна среда и устойчивост, Христо Станкушев-архитект, Михаела Белчева- адвокат и Димитър Стойчев-юрист.

ИСТОРИЯ НА ФРАГМЕНТ
През октомври, 2013 г. Кирил Кузманов споделя с кръг от специалисти (архитекти, художници, културолози, социолози, еколози, психолози и юристи), между които Владия Михайлова, Стефан Кръстев, Георги Богданов, Борис Мисирков, Емил Джасим и настоящите членове на Фрагмент, идеята за събиране на работна интер-дисциплинарна група, която да се фокусира върху търсене на нови подходи за развитие на публичната градска среда със стартирането на пилотен проект.
В период от 18 месеца, групата безвъзмездно изследва и развива концепцията за “Алтернативен модел на взаимодействие за развитие на публична градска среда”.

В рамките на формални и неформални работни срещи проектът е дискутиран със Столична община, организации и специалисти, вследствие на което се достига до възможността за пилотно имплементиране на механизма на територията на Пазар „Иван Вазов”, което към момента е в процес на обмисляне.

Успоредно с това, през есента на 2014 г., част от активно ангажираните с развитието на модела членове на групата регистрира Сдружение “Фрагмент” и кандидатства по Програма Европа, 2015 с цел доразвиване и разпространение на проекта в неговата теоретична и документална част.

ЧЛЕНОВЕ

image1

Ивайло Хлебаров

Кирил Кузманов e роден през 1981г. в София. В работата си се интересува от това „как идеите като обекти, изразени чрез определен език, мащаб и медия, придобиват своя статут и как този статут културно и психологически влияе върху нашия опит”. Авторът работи с разнообразни медии – от фотография и видео до обекти, работа с кокретни градски пространство и текст. Неговите произведения често са свързани с контекста в който са създадени и процесите на комуникация с публиката, специалисти в различни области и институции. Интересът му към връзката между произведението (обекта/образа) и идеите, често е свързана с генерирането на специфична публична и дискурсивна среда. Поради тази причина голяма част от неговите проекти и произведения се развиват във времето.

Любомир Драганов (роден през 1982г.) е завършил специалност Психология в СУ „Климент Охридски“ и е сертифициран като групов аналитик от университет „Зигмунд Фройд“ Виена.  Автор е на филми и художествени проекти.

Милена Фетваджиева (родена през 1973г.) е архитект. Завършва Rotterdam Academy of architecture and urban design и УАСГ в София. Лицензиран архитект е към Камара на архитектите в България и в Холандия. От 2014 е сертифициран консултант към DGNB – Германския Съвет за устойчиво развитие. Членува в Българския Съвет за устойчиво развитие. През 2010 основава URBANVIVA – студио за архитектура и пространствен дизайн, с реализирани архитектурни, сценографски и филмови проекти.

Професионален опит в метода на проектиране и развитие на градска среда придобива в Холандия, където работи в периода 1999 – 2005. Дипломата й от Ротердам е експериментален филм за общественото пространство – “Life on the edge”. Филмът е излъчен на фестивала „Beyond Media” във Флоренция и „International Federation for Housing and Planning” Film Competition в Осло.

От 2005 работи в България върху множество мащабни устройствени планове, инвестиционни проекти, конкурси и проучвания, заедно с Ния Янева, Поля Статкова и Красимира Лазарова, с които печели първа награда в конкурса Сграда на годината 2010 за реализацията на Резиденшъл Парк София. В работата си се стреми да прилага принципите на съвременното устойчиво проектиране. Приоритетни теми в проектите й са идентичност на разработваното място и визия, която е съобразена със заобикалящото пространство.

Михаела Белчева е родена през 1971г., завършва право в СУ „Св. Климент Охридски”  през  1995г.  От  1998г.  до  2000г.  работи  като  юрисконсулт  в Столична  община-  район  „Триадица”.  От  2000г.  до  2002г.  работи  като главен  юрисконсулт  в Агенция по  геодезия,  картография и  кадастър. От 2003г.   до   момента   е   адвокат   в   Софийска   адвокатска   колегия. Специализацията е в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, административно право и процес, нотариални производства. Автор  е  на  повече  от  двадесет  публикации  и  правни  консултации  в  сп. „Геомедия”. 

Димитър Стойчев е роден  през  1977г.,  завършва  СУ  „Климент  Охридски”  – специалност   „Право”.   Специализира   се   в   областта   на гражданското, търговското  право,  както  и  правото  на  ЕС.  Оторизиран  преводач  от  и  на английски  език  към  МнВР  –  превод  на  специализирани юридически  текстове. Занимава се активно с фотография, с интерес към класическата фотография, фотографията  с  механична  обработка,  благородните  фотографски  процеси. Oфициален фотограф на ФИДЕ за Световното първенство по шахмат 2010 г.

Христо Станкушев роден през 1982г. в София, завършва Италианския Лицей в Горна Баня през 2001г и УАСГ през 2007г. През 2006 работи в архитектурно бюро Касиан в Калгари, Канада, а 2007-8г при арх. Пламен Братков. През 2009г печели първа награда в конкурса за скулптурна работа „Приказка за Стълбата“ на фондация „Св.Пимен Зографски“ заедно със скулптора Кирил Кузманов.

През 2009г основава Design Aid Bureau заедно с Максим Мокдад, a през 2011г архитектурно бюро dontDIY заедно със Светослав Мичев и Стeфан Минков. Носител на наградата „Интериор на Годината“ на списание Наш Дом с проекта Playground през 2011г (с Design Aid Bureau ), както и първа награда в конкурса за Пасивна Къща през 2011, Bronze A’ Design Award през 2014г и трета награда в конкурса за Студио 5 на БНТ през 2012г (с dontDIY). Куратор с dontDIY на One Architecture Week 2014 – Възможното Невъзможно. Автор на проекти, публикувани в редица международни списания като A10, Bravacasa, Abitare, Frame и др.

През 2014 основава заедно със Светослав Мичев и Стeфан Минков мебелния бранд Almost, носител на награда от фестивала Миксер в Белград през 2013г и участник на Salone del Mobile в Милано през 2015г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Ивайло Хлебаров
Милена Фетваджиева
Христо Станкушев